Header_Head
ss1
ss1
ss1
ss1
ss1
Header

ПРЕДСТОЯЩО

ПОКАНАПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ
bgГРАФИК НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ ПРЕЗ 2023 г.
bgМЕЖДУНАРОДНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2023 и 2024 г.
open
ing bgProgramme bgInvitation bgПокана bgПриглашение

ПРОВЕДЕНО

open
програма
under
bulcamc
ing
cbga
ing bgПрограма bgПокана
програма bgПокана bgПрограма
bulcamc
under bgПрограма
ing bgПрограма
cbga
programa bgПрезентации

ПУБЛИКАЦИИ

Сайт за публикации на НТС по МДГМ